Hvem ejer jorden?

Alle kan købe landbrugsjord i Danmark, men det bliver ikke registreret nogle steder hvem der køber den. Så hvem ejer egentlig den danske landbrugsjord?

I dag er det muligt for alle at købe landbrugsjord i Danmark, men det er ikke muligt for danskerne at vide, hvem køberne og ejerne er. Vi ønsker, at der bliver oprettet et register, hvori landbrugsjordens reelle ejere registreres. Registret vil sikre gennemsigtighed i ejerskabet af landbrugsjorden og styrke grundlaget for den demokratiske samtale.

Tre måder du kan gøre en forskel

01

Har du 30 sek

Send os en mail. Så holder vi dig underrettet om sagen, vi spammer ikke.

02

Har du 1 minut

Find os på sociale medier som @hvemejerjorden og giv os et follow. Så kan vi udvide vores netværk.

03

Har du 5 minutter

Spred ordet om vores arbejde. Hvis du deler på sociale medier så tag os @hvemejerjorden og brug hashtagget #hvemejerjorden

Hvorfor vil vi vide hvem der ejer jorden?

Landbrugsjord er en knap og helt særlig ressource, det anerkender EU, og derfor må medlemsstater som Danmark har ret til at forebygge spekulation i jord, bevare lokalsamfund eller opretholde et levedygtigt landbrug.

 • Landbrugsjord er en knap og helt særlig ressource, det anerkender EU, og derfor må medlemsstater som Danmark har ret til at forebygge spekulation i jord, bevare lokalsamfund eller opretholde et levedygtigt landbrug. De nævnte tiltag begrænser derved ikke den frie bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser og kapital i EU.

  Landbrugsjorden udgør 61 % af Danmarks areal. I Danmark har vi samlet landbrugsjord i landbrugsbedrifter, der nu kan være så store, at unge danske landmænd ikke har råd til at købe dem. Samtidig er Danmark det land i hele EU med det mest liberaliserede jordmarked. Hvis man vil købe og spekulere i jord, er det altså nemmest at købe jord i Danmark.

  Hvorfor? Hvordan kan det være, at der er streng kontrol med udenlandske købere af sommerhuse og ingen kontrol med, hvem der ejer Danmarks jord?

  Det betyder, at udenlandske selskaber og kapitalfonde kan tjene penge på dansk jord, og det ender ofte som passive investeringsobjekter.

  At landbrugsjord er blevet et investeringsobjekt skyldes flere faktorer. Rentesituationen, liberaliseret lovgivning og klimaforandringerne er blandt de vigtigste. Og så er befolkningsrige lande bekymret for fremtidens fødevareforsyning, det betyder at rige lande/investorer opkøber jord primært i den tredje verden, men altså også hos os – enten som sikker strategisk investering, for at kontrollere en vigtig ressource og/eller for at sikre fødevarer til egen befolkning.

  Vi er ikke imod udenlandske købere, der bosætter sig på ejendommene, de er velkomne. Vi er heller ikke imod eksterne investorer, der med deres sparepenge hjælper yngre kræfter i gang.

  Men vi er imod spekulation i jord- og fødevarepriser og vi er imod de såkaldte blokvognslandmænd, der kommer med maskiner i foråret på en blokvogn og tilsår arealerne, køber 2 bajere i nærbutikken; kommer igen til høst med mejetærskeren på en blokvogn – høster afgrøderne køber 2 bajere ved købmanden, det var så hvad lokalsamfundet fik ud af det.

  Dermed prioriteres økonomisk udbytte over godt landmandsskab, landdistrikternes udvikling, miljøet, naturen og klimaet.

  I et land med stort fokus på landbrug, på hvor demokratiske, grønne og ansvarlige vi er, burde vi så ikke beskytte kontrollen med vores vigtigste naturressource: landbrugsjorden? Alle kan se, at klimaforandringerne vil gøre fødevareforsyningssikkerheden og drikkevandet til eksistentielle temaer i en nær fremtid – og alligevel fortsætter udsalget til hemmelige aktører. Er det rimeligt? Vi synes, det er en bekymrende vej at gå.

  I sidste ende betyder det, at vi mister ejerskabet og medbestemmelsen over vores jord.

  Vi opfordrer Regeringen og Folketinget til at sørge for, at staten opretter og vedligeholder et offentligt tilgængeligt register over de reelle ejere af dansk landbrugsjord; herunder en overordnet opgørelse af landbrug og landbrugsjord ejet af inden- og udenlandske virksomheder og kapitalfonde.

Medunderskrivere

Nyheder, artikler og rapporter

Debatindlæg og kronikker

Nyheder

Rapporter

Kontakt os

Vil du vide mere eller støtte initiativet så kontakt os på kontakt@hvemejerjorden.dk

Talsperson for koalitionen

Rasmus Blædel Larsen

Medieansvarlig for koalitionen

Kirstine Rysbjerg

Regenerativt Jordbrug

Simon von Siebenthal

Dansk Jægerforbund

Claus Lind Christensen

Andelsgaarde

Sarah Hellebek

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Christian Fromberg

Netværk for økologisk akvakultur

Birte Brorson

Praktisk Økologi

Signe Schrøder

Greenpeace

Arendse Gulløv

NOAH

Nanna Langevad Clifforth

Økologisk Landsforening

Sybille Kyed

Familielandbruget

Lone Andersen

Frie Bønder Levende Land

Tonny Hansen